Wymiana pieca Michałowice

Wymiana pieca w Twojej gminie

Warunki przyznawania dotacji


Od 1 maja br. na terenie gminy Michałowice rozpoczęli swoją prace audytorzy, wykonując oceny energetyczne domów, które zostały zgłoszone do dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT i PONE. Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Michałowice oraz identyfikatory ze zdjęciem wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Audyty wykonywane są nieodpłatnie.


Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji - wymiany starych nie ekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, np. węglem, drewnem na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą.

 

Jeżeli mają Państwo wykonany audyt i zakwalifikowaliście się do programu, proponujemy kontakt z naszą firmą pod numerem
w celu przygotowania przez nas niezobowiązującej oferty na wykonanie instalacji.

 

W przypadku nie spełniania warunków na uzyskanie dotacji, oferujemy także pomoc w działaniach na rzecz spełnienia tych warunków (zaleceń firmy audytorskiej) i uzyskaniu niskooprocentowanego (2%) kredytu,
na taką inwestycję z częściowym umorzeniem (do 20%) zaciągniętego zobowiązania.

Skontaktuj się z nami

Podaruj sobie i swoim bliskim wygodę i bezpieczeństwo, z dbałością o środowisko


533 813 010
kontakt@wymiana-pieca.pl