Wymiana pieca Kraków

Firma rekomendowana przez Urząd Miasta Kraków


Jak działamy?

Przede wszystkim kompleksowo. Sprawdź szczegóły


Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o przyznanie dotacji

  • Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub wyślesz wiadomość, a nasz pracownik przyjmie Twoje zgłoszenie i wyznaczymy termin wizyty w Twoim domu, by móc oszacować koszty robocizny i materiału demontażu starej i montażu nowej instalacji.
  • Po przygotowaniu kosztorysu i uzyskaniu od Ciebie wszelkich niezbędnych danych formalnych, wniosek i składamy w Twoim imieniu w odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie.
  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania, a my przystąpimy do prac. W krótkim czasie wymienimy instalację grzewczą.
  • Po zakończeniu wymiany instalacji, rozliczymy dotację z urzędem, który przyznał dofinansowanie.
  • Ważne: Nie musisz posiadać własnych środków finansowych, procedura wymiany instancji grzewczej odbywa się bezkosztowo.

Jeśli już otrzymałeś dotację na wymianę instalacji

  • Skontaktuj się z nami, ustalimy wszelkie szczegóły wymiany instalacji grzewczej w Twoim domu.
  • W ustalonym terminie nasi pracownicy pojawią się u Ciebie i przystąpią do prac. Czas realizacji zależny jest od powierzchni domu oraz przebiegu starych ruch oraz umiejscowienia kotła.
  • Po zakończeniu wymiany instalacji, rozliczymy dotację z urzędem, który przyznał dofinansowanie

Ważne informacje

Kryteria przyznawania dotacji w Krakowie


Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

  • UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Dokumenty do pobrania

Treść ustawy, formularze do pobrania


Wnioski dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą
Wniosek dotyczący zmiany systemu ogrzewania
Wniosek o rozliczenie dotacji
Oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia powierzchni ogrzewanej lokalu
Wzór umowy na rok 2016 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Wnioski dla przedsiębiorców
Wniosek dotyczący zmiany systemu ogrzewania
Wniosek o rozliczenie dotacji
Oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia powierzchni ogrzewanej lokalu
Wzór umowy na rok 2016 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji nz zakresu ochrony środowiska

Skontaktuj się z nami

Podaruj sobie i swoim bliskim wygodę i bezpieczeństwo, z dbałością o środowisko


533 813 010
kontakt@wymiana-pieca.pl