Wymiana pieca Kocmyrzów - Luborzyca

Wymiana pieca w Twojej gminie

Warunki przyznawania dotacji


Od 1 maja br. na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęli swoją prace audytorzy, wykonując oceny energetyczne domów, które zostały zgłoszone do dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT 4.4.1. Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz identyfikatory ze zdjęciem wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Audyty wykonywane są nieodpłatnie.


Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji - wymiany starych nie ekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, np. węglem, drewnem na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą.

 

Jeżeli mają Państwo wykonany audyt i zakwalifikowaliście się do programu, proponujemy kontakt z naszą firmą pod numerem
w celu przygotowania przez nas niezobowiązującej oferty na wykonanie instalacji.

 

W przypadku nie spełniania warunków na uzyskanie dotacji, oferujemy także pomoc w działaniach na rzecz spełnienia tych warunków (zaleceń firmy audytorskiej) i uzyskaniu niskooprocentowanego (2%) kredytu,
na taką inwestycję z częściowym umorzeniem (do 20%) zaciągniętego zobowiązania.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU WYMIANY PIECÓW - GMINA KOCMYRZÓW LUBORZYCA
Ankieta - gmina Kocmyrzów Luborzyca
Deklaracja udziału w projekcie - gmina Kocmyrzów Luborzyca

Skontaktuj się z nami

Podaruj sobie i swoim bliskim wygodę i bezpieczeństwo, z dbałością o środowisko


533 813 010
kontakt@wymiana-pieca.pl